Oulun kaupunki Oulun kaupunki Oulun kaupunki - Sosiaali- ja terveystoimi
*

*
*
 


Toimeentulotuki
Tuen määräytymisperusteet 

Toimeentulotukilaskurin käyttöönotto Oulun seudulla on toteutettu Soten sähköinen toimintatapa ja teknologia –hankkeessa.Toimeentulotukilaskuri

Laskurin avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada toimeentulotukea. Huomaa kuitenkin, että tämä ei ole toimeentulotukipäätös. Varsinainen toimeentulotukipäätös voi poiketa laskurilla saamastasi tuloksesta.

Perehdy ennen laskurin käyttämistä tuen määräytymisperusteisiin sekä laskennassa huomioitaviin tuloihin ja menoihin.


Tulot

Tuloina otetaan huomioon kaikki tuen hakijan ja hänen perheenjäsentensä käytettävissä olevat nettotulot.
 

  Hakija
euroa/kk
Puoliso
euroa/kk
    
Ansiotulot:

    
Päivärahat:
(Kelan työttömyysturva, ammattiliiton työttömyyspäiväraha, SV-päiväraha/äitiysraha)  


    
Eläkkeet:  

    
Tuet:
(opintotuki, asumistuki, kotihoidontuki)  


    
Lapsilisä ja elatusapu/-tuki:  

    
Muut tulot:
(vuokratulot yms.)  


    

Menot

  Euroa/kk  
     
Asumismenot:
(vuokra, vesi, lämmitys, sähkö, asuntolainan korot)  

 
    
Terveydenhuolto:  
 
    
Työmatkat: 
 
    
Päivähoito:  
 
    
Muut menot:
 
    

Perusosa

Toimeentulotuen perusosan suuruus riippuu perheen koosta ja huollettavien lasten määrästä ja iästä. Täysi-ikäiset, 18-vuotta täyttäneet asioivat toimeentulotukiasioissa itsenäisesti, myös vanhempiensa luona asuva. Katso esimerkki (pdf).

  Perheenjäsenten lukumäärä
   
Yksin asuva: 


(x 485,50 euroa)

Yksinhuoltaja: 


(x 534,05 euroa)

Avio- ja avopuolisot:
tai yhdessä asuvat sisarukset
tai yhteistaloudessa asuvat samaa sukupuolta olevat


(x 412,68 euroa)

   
Vanhempien luona asuva 18 v. täyttänyt henkilö: 


(x 354,42 euroa)

   
10 - 17 -vuotias 1. lapsi: 


(x 339,85 euroa)

   
10 - 17 -vuotias 2. lapsi: 


(x 315,58 euroa)

   
10 - 17 -vuotias 3. lapsi jne.: 


(x 291,30 euroa)

   
Alle 10-vuotias 1. lapsi: 


(x 305,87 euroa)

  
Alle 10-vuotias 2. lapsi: 


(x 281,59 euroa)

  
Alle 10-vuotias 3. lapsi jne.: 


(x 257,32 euroa) 
29.12.2011 © Oulun kaupunki - Sosiaali - ja perhepalvelut sote@ouka.fi